Wyłączyliśmy „lajki” i nic nie możecie nam zrobić

Z Facebooka korzysta już ponad 14 milionów Polaków. Dużo więcej osób kojarzy natomiast znak podniesionego i opuszczonego kciuka, który został przez Facebooka rozpowszechniony, a który spotkać można obecnie w prasie, filmach, teledyskach oraz w zasadzie każdym rodzaju wizualnego przekazu.

Dla znacznej części użytkowników polubienia stanowią wyznacznik tego czy warto z jakąś treścią się zapoznać, a autorowi tejże treści przynieść mogą satysfakcję z opublikowanego wpisu. Czasami satysfakcja ta przybiera czysto materialną postać, przekładając się na zyski związane z rozpowszechnianiem określonych treści. Z biegiem czasu „lajki” stały się elementem prowadzonych kampanii reklamowych, gdzie często jednym z wymogów stawianych agencjom PR jest właśnie dotarcie do określonej ilości odbiorców (co weryfikowane może być właśnie liczbą „lajków”).

Czytaj dalej Wyłączyliśmy „lajki” i nic nie możecie nam zrobić

Czy oskarżony może zachować anonimowość?

Jedną z podstawowych reguł rządzących postępowaniem karnym jest zasada domniemania niewinności – każdy pozostaje niewinny dopóty, dopóki jego wina nie zostanie wykazana. Niestety, zasada ta ma się nijak do odbioru oskarżonego w oczach opinii publicznej, która swój wyrok wydaje z reguły znacznie wcześniej niż czyni to Sąd, kierując się z reguły wyłącznie kilkoma medialnymi informacjami, czy wycinkami prasowymi.

Czytaj dalej Czy oskarżony może zachować anonimowość?

Konfiskata rozszerzona – co może spotkać przedsiębiorcę?

Przed trzema miesiącami Minister Sprawiedliwości zaprezentował projekt nowelizacji szeregu ustaw (m.in. kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego skarbowego). Z uwagi na zawirowania związane z Trybunałem Konstytucyjnym, projekt ten pozostaje obecnie poza zainteresowaniem mediów oraz opinii publicznej. Uważam, że jeśli proponowane rozwiązania zostaną wprowadzone w życie, to ich stosowanie może w niedługiej przyszłości stać się dla mediów pożywką ciekawszą niż Trybunał Konstytucyjny, a dla części osób, które się z nimi zetkną, oznaczać może zaprzepaszczenie całego dorobku życia.

Czytaj dalej Konfiskata rozszerzona – co może spotkać przedsiębiorcę?

Blokada rachunku – nie taki diabeł straszny

W poprzednich wpisach [tutajtutaj] wskazywałem na możliwość zablokowania rachunku bankowego (i zajęcia wszystkich zgromadzonych tam środków) już w przypadku samego zarzucenia popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny…

Czytaj dalej Blokada rachunku – nie taki diabeł straszny

Blokada rachunku bankowego firmy

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TRAKCIE BLOKADY RACHUNKU BANKOWEGO FIRMY PRZEZ PROKURATURĘ?

Odcinek II

W poprzednim wpisie (tutaj) przedstawiłem sytuację, w jakiej znajduje się Przedsiębiorca, w przypadku dokonanej blokady jego rachunku bankowego. Poniżej wskazuję na możliwości działania takiego Przedsiębiorcy gdy do blokady już dojdzie.

Czytaj dalej Blokada rachunku bankowego firmy

Blokada rachunku bankowego firmy

Jak zachować się w trakcie blokady rachunku bankowego firmy przez Prokuraturę?

Odcinek I.  

Jeden z najgorszych koszmarów sennych każdego przedsiębiorcy: zablokowane konto bankowe, wierzyciele domagają się spłaty zobowiązań, a pracownicy wypłat. Na horyzoncie – prokurator i widmo upadłości. Już na jawie przedsiębiorcy zadają sobie pytania: jak zachować się, aby zminimalizować skutki blokady firmowego rachunku bankowego? czy działając w w/w sposób, w majestacie prawa, prokuratura może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa?

Czytaj dalej Blokada rachunku bankowego firmy