Zakaz prowadzenia pojazdów dla zawodowego kierowcy

Dzisiejszym wpisem postaram się rozwiać wątpliwości, jakie mogą towarzyszyć zakazowi prowadzenia pojazdów oraz opowiem o praktycznych konsekwencjach, jakie niesie jego orzeczenie. Wpis dedykowany jest przede wszystkim osobom zawodowo zajmujących się prowadzeniem pojazdów, czyli kierowcom oraz właścicielom firm transportowych. Zapraszam do czytania.

O tym, żeby poświęcić kilka słów na temat utraty prawa jazdy, zadecydował przypadek. Po poradę zadzwonił bowiem właściciel firmy transportowej i miał kilka pytań dotyczących pracownika, który został złapany na jeździe w stanie nietrzeźwości.

Czy zabiorą mu prawo jazdy?

Tak. W obecnym stanie prawnym sąd obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat. Od tej reguły nie ma wyjątku. To samo stanie się, jeśli kierowca zostanie złapany pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca wypadku/kolizji.

Czy zakaz dotyczy wszystkich kategorii?

To zależy od zakazu. Sąd może bowiem orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której sąd zabierze prawo jazdy tylko jednej kategorii. Dodać można przy tym, że utrata prawa jazdy kategorii „niższej” nie powoduje automatycznie utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii „wyższej”.

Czyli będzie mógł prowadzić ciężarówki?

Tak. Oczywiście pod warunkiem, że przestępstwo nie zostało popełnione podczas jazdy samochodem ciężarowym. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy przyjął, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przesłankę do obligatoryjnego orzeczenia środka karnego, co najmniej w stosunku do kategorii pojazdów mechanicznych, „za pomocą” których dopuszczono się przestępstwa.

A co jeśli prowadził samochód ciężarowy?

Wtedy kierowca na pewno straci uprawnienie do jazdy ciężarówkami. Jedyne co pozostanie (oczywiście poza ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy), to walczyć o ograniczenie zakazu do kategorii C i przeniesie kierowcy na stanowisko obsługi samochodów dostawczych o masie poniżej 3,5 tony. Analogicznie bowiem jak poprzednio, utrata uprawnień do kategorii „wyższej” nie powoduje automatycznie utraty uprawnień do kategorii „niższej”.

Czy dowiem się, jakie zapadło orzeczenie?

Sąd rozpatrujący sprawę z urzędu zawiadamia pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony, jeśli do przestępstwa dopuszczono się, „wykonując pracę zarobkową”. Oznacza to, że jeśli kierowcę złapano po pracy albo funkcjonuje on na zasadzie samozatrudnienia, to o treści orzeczenia nikt nie będzie nikogo informował.

Co teraz?

Jeśli policja złapie kierowców po alkoholu, to obligatoryjnie zatrzymuje prawo jazdy i przekazuje je odpowiedniemu organowi. W tym wypadku będzie to prokurator, który w ciągu 14 dni od otrzymania zatrzymanego dokumentu, musi wydać postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W tym czasie kierujący jeśli będzie prowadził samochód, naraża się na możliwość otrzymania mandatu karnego za jazdę bez posiadania uprawnień (art. 94 kodeksu wykroczeń).

Podsumowanie

Odpowiadając na powyższe pytania, rozwiałem wątpliwości właściciela firmy, aczkolwiek pewnie nie były to odpowiedzi, jakie miał nadzieje usłyszeć. Mam nadzieję, że jeśli mieliście wątpliwości dotyczące zakazu prowadzenia pojazdów, to również zostały one rozwiane. W razie czego piszcie, a z pewnością odpowiem.

Celowo nie poruszałem w tym wpisie wątku pracowniczego i możliwości zwolnienia pracownika, któremu zabrano prawa jazdy, a czego też dotyczyła nasza rozmowa. Kto wie, może poruszę kiedyś ten wątek w „cywilnym piątku”.

UdostępnijShare on LinkedInShare on Facebook
(Visited 161 times, 1 visits today)

Autor artykułu - Adam Mura