Przestępca zapłaci za wyrządzoną szkodę!

Nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy pokrzywdzony ponosi materialną szkodę (lub moralną krzywdę) w związku z popełnionym przestępstwem. Jeśli dojdzie do skazania, wówczas poza oczywistą satysfakcją i poczuciem sprawiedliwości, pokrzywdzony może uzyskać odpowiednią kwotę z tytułu poniesionego przez niego uszczerbku finansowego. A jest to możliwe dzięki wprowadzeniu przez ustawodawcę do kodeksu karnego instytucji środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Czytaj dalej Przestępca zapłaci za wyrządzoną szkodę!

Gdzie pieniądze są za las?

Dzisiejszy wpis dedykowany jest dla tych z Was, którzy obawiają się niekorzystnego wpływu wahań kursowych na obowiązek naprawienia szkody wywołanej przestępstwem. Czy przepisy dają nam szansę wyeliminować to ryzyko? Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Gdzie pieniądze są za las?