Blokada alkoholowa, czyli możliwość wcześniejszego powrotu za kierownicę

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wyrok skazujący za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie) wiąże się z orzeczeniem co najmniej trzyletniego zakazu prowadzenia pojazdów. Prawo stwarza jednak możliwość wcześniejszego powrotu „za kółko”, w postaci umożliwienia prowadzenia pojazdów wyposażonych w tak zwaną blokadę alkoholową. Kto i w jakim trybie może się o nią ubiegać?

Według statystyk Policji, każdego roku ponad 50 tysięcy osób przyłapywanych jest na jeździe w stanie nietrzeźwości. Względem tych osób, co do których wydano wyrok skazujący (bez warunkowego umorzenia postępowania), obligatoryjnie stosowany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres co najmniej trzech lat. Dla wielu osób brak możliwości poruszenia się samochodem powoduje znaczne utrudnienie, ze względów zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Prawo przynosi jednak (od 20 marca 2015 roku) możliwość wykonania części zakazu w nieco innej formie – sąd może, zamiast zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów lub pojazdów określonej kategorii, orzec w jego miejsce zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

W praktyce oznacza to, że osoba, względem której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów i która do tej pory w ogóle nie mogła wsiadać za kierownicę, będzie mogła to zrobić pod warunkiem wyposażenia swojego samochodu (oraz każdego innego, którym będzie się poruszać) w urządzenie zwane powszechne blokadą alkoholową, które uniemożliwi uruchomienie silnika samochodu w sytuacji, gdy zostanie wykryte, że zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierującego wynosi ponad 0,2 promila.

Możliwość taka zarezerwowana jest tylko dla tych osób, względem których sąd stwierdzi tzw. pozytywną prognozę kryminologiczną. Pod tym pojęciem rozumie się taką sytuację, gdy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W praktyce zatem sąd musi, na podstawie podanych przez skazanego danych i ustalonych okoliczności powziąć przekonanie, że osoba skazana nie będzie już więcej zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji, przez co przede wszystkim rozumie się to, że nie popełni ponownie przestępstwa sklasyfikowanego w Kodeksie karnym jako przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Nie ma przy tym uniwersalnego zestawu cech wskazujących na to, że ktoś nie będzie zagrażał bezpieczeństwu w komunikacji; ocena zatem, czy ktoś spełnia tę przesłankę pozostawiona została do swobodnego uznania sądu. Niewątpliwie jednak niektóre działania, takie jak uczestnictwo w kursie AA czy dobrowolne uczestnictwo w kursach reedukacyjnych z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze mogą zwiększyć szansę na uwzględnienie wniosku.

O ile wyżej wymienione przesłanki mają charakter ocenny, o tyle najbardziej podstawową, tzw. formalną przesłanką zastosowania możliwości zmiany formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów jest odbycie co najmniej połowy dotychczas orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (a w przypadku zakazu dożywotniego – co najmniej 10 lat). Przesłanka ta jest konieczna do spełnienia i z zasady to ją Sąd bada w pierwszej kolejności.

Ważnym jest, że uwzględnienie wniosku nie spowoduje, wbrew powszechnemu przekonaniu, skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów – ten środek karny zostanie wyłącznie zmieniony na inny rodzaj tego zakazu – prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Wniosek składa się do sądu, który wydał wyrok w I instancji (w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości jest to sąd rejonowy).

UdostępnijShare on LinkedInShare on Facebook
(Visited 39 times, 1 visits today)