Postępowanie komornicze w sieci

Już od 8 września komornicy będą mieli nowe narzędzia do wykorzystania przy ściąganiu długów. Postępowanie egzekucyjne wkracza do cyberprzestrzeni! Komornik będzie mógł przeprowadzać e-licytacje i dokonywać elektronicznych zajęć rachunku bankowego.

E-licytacja

Pierwszą z nowości będzie możliwość prowadzenia e-licytacji ruchomości, polegająca na sprzedaży zajętych w toku egzekucji przedmiotów za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego, który zgodnie z założeniami ustawy stworzyć ma Krajowa Rada Komornicza. Drżyjcie popularne portale aukcyjne! Pojawi się konkurencja!

To wierzyciel będzie decydował, czy licytacja ma się odbyć tak jak to było do tej pory, czy przy pomocy portalu.Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej składać się będzie przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz  z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Takie rozwiązanie z całą pewnością znacznie ułatwi wierzycielowi dochodzenie swojej należności – jak wiadomo, Internet pozwala dotrzeć w zasadzie do nieograniczonej ilości odbiorców. A jak wiadomo – więcej odbiorców, więcej chętnych, wyższa cena.

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego

Druga ważna zmiana dotyczy zajęć kont bankowych dłużników. Do tej pory praktyką było wysyłanie przez komorników stosownych wniosków do banków pocztą lub kurierem, co wiadomo trwa kilka dni. Takie działanie dawało dłużnikowi możliwość skutecznego opróżnienia konta zanim przesyłka trafiła do adresata.  Teraz  komornicy będą dokonywać zajęcia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wystarczy jedno kliknięcie – rachunek zajęty, a wierzyciel zabezpieczony przed niecnym działaniem dłużnika.

Nie da się ukryć, że ściąganie długów z kont bankowych to obecnie najpopularniejsza i najprostsza metoda egzekucji komorniczych w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik może zająć pieniądze niezależnie od tego, czy znajdują się rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych czy na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych.

Inne e-nowości 

Elektronicznie odbywać się będzie także składanie wniosków wieczystoksięgowych przez komornika. Wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości oraz wpisu o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a także wykreślenia powyższych wpisów, będzie składny w drodze postępowania elektronicznego.

Nadto komornik będzie miał obowiązek złożenia w formie elektronicznej również wniosku o ujawnienie przyłączenia się wierzycieli do uprzednio wszczętej egzekucji. Chwilą wpływu wniosku do właściwego sądu będzie skuteczne złożenie elektronicznego formularza urzędowego w systemie informatycznym.

W dobrą stronę…

Obecne metody komornicze bywają w praktyce mało skuteczne. Dłużnicy nie boją się niskich grzywien i ukrywają majątek przed komornikiem, a ci bez pieniędzy – i tak nie mają z czego zapłacić. Brak poczucia odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania jest niestety coraz bardziej powszechny w naszym społeczeństwie.

Pozostaje mieć nadzieję, że zmiany przyniosą zamierzony rezultat! Powinny one nie tylko znacznie przyspieszyć postępowanie, ale również uniemożliwić, a przynajmniej utrudnić dłużnikowi ucieczkę z majątkiem.

UdostępnijShare on LinkedInShare on Facebook
(Visited 19 times, 1 visits today)