A czy ty sporządziłeś już sprawozdanie finansowe?

Pewnie każdy z nas chciałby być prezesem prężnie działającej spółki. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że robota prezesa nie sprowadza się tylko do zlecania zadań innym i pobierania wysokiej pensji. Na prezesie ciążą też określone obowiązki, których niedopilnowanie może spowodować odpowiedzialność karną. Jeden z takich obowiązków wynika z ustawy o rachunkowości i dotyczy sprawozdań finansowych.

Ustawa o rachunkowości

Jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie każdy jednak wie, iż funkcjonowanie na rynku w takiej formie wymusza prowadzenie tzw. pełnej księgowości, z której zasadniczo zwolnione są podmioty niebędące spółkami kapitałowymi i osoby fizyczne. Piszę „zasadniczo”, bo od tej reguły są wyjątki, ale nie czas i miejsce to teraz rozwijać.

Jest pełna księgowość, są i obowiązki

Jednym z nich jest obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. I to właśnie na kierowniku jednostki spoczywa ten obowiązek. Oczywiście kierownik nie musi tego robić osobiście, bo zazwyczaj ma on od tego odpowiednich ludzi. Jednak to on musi zadbać, aby takie sprawozdanie zostało sporządzone. Dla jasności tylko dodam, że za kierownika nie uważa się tylko prezesa, ale również wszystkich członków organu zarządzającego, jeśli jest on wieloosobowy. Zatem od odpowiedzialności nie wymiga się szeregowy członek zarządu, próbując przenieść całą winę na prezesa.

A co jeśli nie będzie sprawozdania?

Ano właśnie dochodzimy teraz do sedna sprawy. Przepisy ustawy o rachunkowości oprócz ogólnych przepisów dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości zawierają w sobie przepisy karne, o których mało który prezes pamięta, szczególnie jeśli prowadzi bardzo popularną jednoosobową spółkę z o.o. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości, kto wbrew jej przepisom dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Nagle okazuje się więc, że przez bałagan w naszych własnych papierach możemy spotkać się z prokuratorem. Wizja raczej nieciekawa, jeśli weźmie się pod uwagę dalekosiężne plany, jakie zazwyczaj ma się podczas zakładania działalności.

Do kiedy trzeba sporządzić sprawozdania finansowe?

Zasadniczo mamy na to 3 miesiące od dnia bilansowego. Dla wielu spółek dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe dla typowej spółki musi być sporządzone do 31 marca następnego. I chociaż organy ścigania raczej nieczęsto biorą się za spóźnialskich, to wydaje mi się, że nie warto ryzykować. Dlatego lepiej zadać sobie pytanie: „czy sporządziłem już sprawozdanie finansowe?”.

UdostępnijShare on LinkedInShare on Facebook
(Visited 55 times, 1 visits today)

Autor artykułu - Adam Mura